Zakład Szklarski Miś

Hartowanie

Hartowanie
Składową świadczonych przez nas usług jest hartowanie.
Kruche ze swej natury szkło dzięki poddaniu procesowi hartowania zmienia swe własności.
Podczas hartowania modyfikacji ulegają naprężenia w jego strukturze. 
Dzięki takiej obróbce następuje znaczne polepszenie się odporności na diametralne zmiany temperatury oraz na uderzenia. 
Dzięki procesowi hartowania następuje pięciokrotny wzrost wytrzymałości szkła na zgniatanie.
Nasze hartowane szkło zapewnia wysokie bezpieczeństwo-jego rozbicie powoduje rozpad tafli na małe cząstki.
Szkło hartowane dzięki pozyskaniu takiej właściwości stosujemy w konstrukcjach poddanych silnemu nasłonecznieniu, w urządzeniach wytwarzających wysokie temperatury, w projektach zagrożonych dużym narażeniem na rozbicie, w konstrukcjach od których wymaga się szczególnie podwyższonego stopnia bezpieczeństwa.